Skip to content

Društvo

Začetki:

 

TD Dobova je bilo ustanovljeno leta 1970 na pobudo OTZ Brežice in njenega takratnega predsednika gospoda Maksa Topliška. Podal je prve smernice za bodoče delo, za predsednico pa so navzoči izvolili gospo Terezijo Kramer, ki je društvo vodila do leta 2001.

 

Prioritetna naloga je bila pridobivanje članstva in ureditev Dobove, da bi postala lepša, prijaznejša in zanimiva. Pri uresničevanju zadanih nalog so veliko vlogo odigrala takratna podjetja: PPV, Mizarska, Zidarstvo Glogovič, Kovinarska, Gozdno gospodarstvo Brežice …

 

Na OŠ Dobova je bil ustanovljen cvetlični krožek, ki je skrbel za tedensko čiščenje Dobove. V tem času je tudi nastala ideja, da se smetišče (rupa) sredi Dobove spremeni v spominski park.

 

TD je vseskozi skrbelo in spodbujalo krajane, da so lepo uredili svoje bivalno okolje. Vsaka vas je prejela finančno pomoč za nakup cvetja.

 

Organizirane so bile različne razstave: cvetlična, razstava ročnih del, etnografska, lovska, slikarska, starih obnovljenih hiš in sakralnih objektov…

 

Tudi prve kmečke igre v Posavju so bile organizirane v Dobovi.

 

Uspešno je bilo tudi vsakoletno pustovanje šolskih otrok in pustni karneval pod okriljem takratne sekcije KISMIL.

 

Tudi furmanstvo je imelo v Dobovi poseben pomen. Iz Zagreba so v Dobovo z vlakom prihajali turisti, ki so jih fijakerji odpeljali do broda na Mostecu, od tu pa so odhajali v Čateške toplice. Tako kot v preteklosti je TD v sodelovanju s Konjeniškim društvom Dobova organiziralo in predstavilo prevoz »topličarjev« v Čateške Toplice.

 

Izdani sta bili tudi dve razglednici Dobove.

 

Za plakatiranje pa so bili izdelani panoji v obliki kozolcev.

 

 

 

Skrbi za društveno življenje, saj priredi številne prireditve. Zelo znani prireditvi sta mednarodni pustni karneval »Fašjenk«, ki v Dobovi traja cel pustni teden in ima mednarodni status, ter  poletni  fašjenkov piknik v mesecu juniju, ki sovpada s krajevnim praznikom in Dnevom državnosti.  Za izvedbo slednjih poskrbi sekcija »Fašjenk«, ki deluje v okviru TD. V letu 2004 se je TD vključilo v Združenje evropskih  karnevalskih mest (FECC).  

Dobovski fašjenk ima svoj pustni lik – kosca, ki svoje poslanstvo – odganjanje zime -opravi v pustnem času. Kosec je oblečen v bela platnena oblačila (srajco – rubačo, hlače – bregeše), okoli vratu ima ruto – rubic, obraz mu pokriva maska – larfa, na glavi nosi visoko pokrivala – turn z raznobarvnimi trakovi – pongeljci, okoli pasu ima obešene zvonce, v roki pa nosi koso s katero pokosi zimo. Lik kosca je etnografski pustni lik

 TD organizira tudi kolesarski maraton po vaseh KS, prireditev “Dobova se predstavi” v okviru občinskega praznika, ocenjevanje urejenosti vasi, razne razstave, mladinske delavnice, predstavitve na sejmih in podobno.  

TD sodeluje z vsemi društvi v KS, na OŠ Dobova pa deluje turistični podmladek, ki se lahko pohvali s srebrnimi in bronastimi  priznanji s festivalov turističnih podmladkov, zdajšnja skupina pa se posveča proučevanju iger, izštevank in plesa.


ORGANIZIRANOST TD DOBOVA

 

TD Dobova je organizirano s pravili društva, ki so bila sprejeta na rednem občnem zboru. V društvo je vključenih cca 120 članov.

 

Organi društva:    upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče

Za lažjo realizacijo začrtanih nalog delujeta v sklopu TD dve sekciji:

sekcija Fašjenk in sekcija za letalstvo, na OŠ Dobova pa deluje Turistični podmladek.

 

error: Vsebina je zaščitena !